Schenken & Nalaten - H’ART Museum

Overslaan en naar inhoud gaan

Schenken & Nalaten

Tickets

Nalaten

Behalve schenken kunt u ook nalaten aan H’ART Museum. Dit bedrag komt geheel ten goede aan ons museum. Als stichting met ANBI-status is het museum namelijk volledig vrijgesteld van het betalen van successierecht. Nalaten kan op twee manieren:

Erfstelling

Door middel van erfstelling – benoeming van H’ART Museum bij testament tot (mede-) erfgenaam – ontvangt H’ART Museum een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt zelf welk percentage u aan welke erfgenamen wilt nalaten.

Legaat

U kunt H’ART Museum tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald (on) roerend goed nalaat aan het museum. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Meer informatie of een afspraak maken?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met Claire Schreiner via development@hartmuseum.nl of via 020 523 1822.

Ga naar de inhoud