Disclaimer - H’ART Museum

Overslaan en naar inhoud gaan
Tickets

Disclaimer

Deze website van het H’ART Museum Amsterdam wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Desondanks kan het H’ART Museum Amsterdam niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Het H’ART Museum Amsterdam aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Het H’ART Museum Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige (directe en/of indirecte) schade aangebracht door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) de website www.hartmuseum.nl of enige hieraan gelinkte website.

Het H’ART Museum Amsterdam en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.hartmuseum.nl en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.hartmuseum.nl. Het H’ART Museum Amsterdam is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of van pagina’s gelinkt aan of afgeleid van de website www.hartmuseum.nl.

Het H’ART Museum Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. Het H’ART Museum Amsterdam behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website, geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Het auteursrecht op alle afbeeldingen en teksten op de website rust bij het H’ART Museum Amsterdam. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden, dient contact op te nemen met het H’ART Museum Amsterdam. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat, betekent niet dat het H’ART Museum Amsterdam in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

De merken en logo’s van H’ART Museum Amsterdam zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van deze merken is niet toegestaan.

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting H’ART Museum aan de Amstel. Op sommige van de afgebeelde kunstwerken kan reproductierecht rusten. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de reproductierechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Het H’ART Museum Amsterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder inbegrepen de voorwaarden van haar webwinkel. Voor de verkoop van entreekaarten op de website geldt het aldaar genoemde Bezoekersreglement.

Ga naar de inhoud