Steun ons - H’ART Museum

Overslaan en naar inhoud gaan
Tickets

Steun ons

Bij alles wat wij doen, zijn de genereuze bijdragen en betrokkenheid van particulieren en bedrijven van groot belang. H’ART Museum is cultureel ondernemer en ontvangt geen structurele subsidies.

Je donatie heeft écht impact en draagt bij aan onze toekomst. Je kunt ons museum steunen. Als Vriend, Circle member, Private donor, maar ook door een schenking of nalatenschap.

Vriend, Circle & Private donor

Bedrijven

Fondsen & Stichtingen

Schenken & Nalaten

Geven aan het museum is geven met fiscaal voordeel

Dit museum en de Vrienden hebben de culturele ANBI-status. Volgens de Geefwet mag een gift aan een culturele ANBI voor 25% hoger worden opgegeven voor uw belastingaftrek. H’ART Museum is geheel vrijgesteld van schenkings- en erfbelasting. Jouw schenking komt dus volledig ten goede aan het museum.

Volgens de huidige Geefwet mag voor de belasting een gift aan een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor 25% hoger worden opgegeven. Met andere woorden: de Belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt in uw box 1-inkomen dan u eigenlijk heeft geschonken. Wel gelden een drempel van 1% en een maximum van 10% van het verzamelinkomen.

Deze extra aftrek geldt zowel de eenmalige als de periodieke giften, voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Het betekent dat u maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek kunt brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele ANBI-instellingen schenkt, dan is het hogere bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dus niet de volledige extra 25%.

Bijvoorbeeld:

Uw inkomen is € 70.000,-. De drempel om de gift voor de belastingaftrek te kunnen gebruiken is 1% , en dit rekenvoorbeeld dus € 700,
Uw doneert € 2.500,- aan dit museumcomplex aan de Amstel.
U mag deze culturele gift meetellen als een gift van € 3.125,-.
Totaal geeft u dus € 2.500 + € 625 = € 3.125 op als gift.
Van deze gift gaat de drempel van € 700 af.
Uiteindelijk hebt u dus een aftrekpost op van € 2.475,-

ANBI-calculator
Klik hier voor meer informatie over de maximale belastingaftrek en om de netto kosten te berekenen. De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd.

Lees verder Lees minder
Ga naar de inhoud